Tak šel čas

Historie

Mateřská škola novojičínská Beruška slavnostně zahájila svou činnost od 1. 9. 1994. Do té doby byla mateřskou školou veřejnou. Od 1. 9. 1994 byla zřizovatelkou soukromé mateřské školy Beruška fyzická osoba – Hana Skočková.

Novelou Živnostenského zákona směla mateřskou školu zřizovat pouze osoba právnická (pokud chtěla být zařazena do sítě škol a mít nárok na státní dotaci), takže se Soukromá mateřská škola Beruška přetransformovala od 1. 10. 1997 na Mateřskou školu novojičínskou Berušku, společnost s ručením omezeným a tou je dodnes. LETOS BERUŠKA SLAVÍ 20. NAROZENINY.

 

Od svého založení MŠ Beruška sídlí v budově, kterou má ve výpůjčce od Města Nového Jičína.

Na celkové údržbě budovy se obě strany dohodly a spolupracují. Město Nový Jičín také finančně podporuje děti z Berušky a to účelovým finančním příspěvkem na úhradu režijních nákladů na stravné dětí.

 

Od roku 1998 MŠ Beruška vzdělává děti podle mezinárodního alternativního vzdělávacího programu „Začít spolu“ (více v odkazu PROČ MY?).